Dėmesio ! šiuo metu paslaugas atliekame tik Panevėžio regione.

BENDROSIOS NUOSTATOS

SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine/internetine parduotuve, kuri pasiekiama adresu www.pilkapis.lt  (toliau – „Parduotuvė“), taip pat prekių ar paslaugų, esančių Parduotuvėje, pirkimą. Labai svarbu, kad jūs atidžiai perskaitytumėte šias Taisykles. Kiekvieną kartą, kai naudojatės Parduotuve, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šias Taisykles ir sutinkate, kad sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate laikytis šių Taisyklių, Jūs negalėsite naudotis Parduotuve.

Ši Parduotuvė priklauso PILKAPIS (toliau – „mes“„Bendrovė, Panevėžys tel. Nr. +370 67636722, el. paštas info@pilkapis.lt.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Šios Taisyklės taikomos, kai Jūs (toliau – „jūs“ar „pirkėjas“) užsisakote ir perkate produktus arba paslaugas parduotuvėje. Kai pateikiate mums užsakymą pagal Taisykles ir mes jį patvirtiname, šios Taisyklės tampa teisiškai privalomu dokumentu.
 • Taisyklės gali būti kartas nuo karto atnaujinamos (pvz., siekiant atspindėti technologijos, mūsų verslo modelio, sistemos pajėgumų ar atitinkamų įstatymų pokyčius), todėl prašome perskaityti patvirtinti Taisykles kiekvieną kartą kai apsiperkate pas mus.
 • Mes tvarkome jūsų asmens duomenis pardavimo ir su pardavimu susijusias tikslais. Apie tai kaip tvarkome asmens duomenis, galite detaliau sužinoti mūsų Privatumo politikoje.
 • Mes neatsakome už nuostolius, kuriuos patyrėte dėl to, kad nesilaikėte mūsų rekomendacijų ir atidžiai neperskaitėte Taisyklių. Jei jūs nesilaikote taisyklių mes turime teisę apriboti jūsų naudojimąsi parduotuve.
 • Teisę pirkti prekes ir užsakyti paslaugas svetainėje turi fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų, turintys visišką veiksnumą, ir juridiniai asmenys.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR KAINA

 • Mes siekiame kuo tiksliau apibūdinti ir pavaizduoti prekes. Nepaisant to, gali būti nedidelių prekių skirtumų. Informaciją apie produktus mes pateikiame Parduotuvėje. Jei kuri nors informacija yra Jums nesuprantama arba norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.
 • Prekių atvaizdai Parduotuvėje yra iliustracinio pobūdžio. Mes dedame visas pastangas, kad prekių spalvos būtų rodomos tiksliai, tačiau negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio ar kitų elektroninių prietaisų ekranai tiksliai atvaizduoją prekių spalvą. Produktų tikrasis vaizdas gali šiek tiek skirtis nuo Parduotuvės paveikslėlių.
 • Mes dedame visas pastangas ir siekiame užtikrinti, kad Parduotuvėje nurodytos prekių kainos būtų tikslios. Tačiau nustačius prekių kainų netikslumus, mes pasiliekame teisę atšaukti jūsų užsakymą arba susisiekti su jumis dėl papildomos mokėtinos sumos sumokėjimo arba grąžintume jūsų permokėtą sumą (jei taikoma). Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti prekių kainas Parduotuvėje.
 • Visos kainos Parduotuvėje nurodytos su PVM (jei jis taikomas). Mes pasiliekame teisę nurodyti kainą be PVM, tačiau tuomet atskirai parodysime PVM ir įtrauksime jį į bendrą galutinę kainą.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 • Mes neatsakysime už žalą, kai:
   • Mes nepažeidėme teisės aktų nuostatų;
   • Tarp žalos ir mūsų veiksmų nėra priežastinio ryšio;
   • Žala atsirado dėl jūsų padaryto pažeidimo.
  • Mes neatsakome už paslaugos neatlikimą ar pavėluotą atlikimą, jei jūs nurodote klaidingą informaciją ir jos nepatikslinate po mūsų pastangų susisiekti su jumis.

KITŲ SVETAINIŲ NUORODOS

 • Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines Parduotuvėje pateikiamos tik jūsų patogumui. Jei naudojatės šiomis nuorodomis, paliekate Parduotuvę. Mes neperžiūrėjome visų šių trečiųjų šalių svetainių ir nekontroliuojame ir neatsakome už šias svetaines, jų turinį ar prieinamumą. Todėl mes nepatvirtiname ir nepateikiame jokių pastabų dėl jų, ten esančios informacijos ar kitų naudojimo rezultatų. Jei nuspręsite patekti į bet kurią su šia Parduotuve susietą trečiųjų šalių svetainę, tai darysite savo pačių rizika.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 • Turite gerbti autorių teises ir visas autorių teisių savininkų sudarytas sutartis. Mes neatsakysime už bet kokį jūsų ar trečiosios šalies netinkamą autorių teisių saugomo turinio naudojimą.
 • Visi Parduotuvėje naudojami prekių ženklai priklauso jų registruotiems savininkams ir negali būti kopijuojami ar kitaip naudojami be išankstinio leidimo.
 • Negalite naudoti jokios Parduotuvės medžiagos dalies komerciniais tikslais, negavę tam sutikimo iš mūsų ar mūsų partnerių.

NENUGALIMA JĖGA

 • Mes neatsakome už jokią žalą, nuostolius ar baudas, atsiradusias dėl Taisyklių nevykdymo, kai savo įsipareigojimų negalime vykdyti dėl aplinkybių, kurių negalime kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, karinius veiksmus, vyriausybės veiksmus, streiką, lokautą, blokadą, stichines katastrofas ar panašus įvykis, technines problemas, elektros / telekomunikacijų / duomenų perdavimo ar kitų ryšių gedimus, taip pat subrangovų teikiamų paslaugų trūkumai ar vėlavimai dėl čia nurodytų aplinkybių. Atsiradus tokioms aplinkybėms, mes stengsimės jus informuoti.

TAISYKLIŲ IR PARDUOTUVĖS PAKEITIMAI

 • Mes pasiliekame teisę keisti šias Taisykles.
 • Mes galime be įspėjimo keisti, laikinai sustabdyti, nutraukti ar apriboti bet kurios Parduotuvės dalies naudojimą, įskaitant bet kurios turinio dalies prieinamumą.

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

   • Šioms Taisyklėms taikoma ir jūsų naudojimąsi parduotuve reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokį ginčą, kylantį dėl šių Taisyklių ar susijusių su jomis, galutinai sprendžia Lietuvos teismas. Jei tarp jūsų, kaip kliento, kyla ginčas ir mes negalime išspręsti ginčo, galite pateikti pasinaudoti ES veikiančia ginčų sprendimo sistema. Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje: http://ec.europa.eu/odr.
   • Jei nustatoma, kad kuri nors šių sąlygų nuostata yra negaliojanti (iš dalies arba visiškai), atitinkama nuostata turi būti vykdoma tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai. Kitos čia išdėstytos sąlygos, nuostatos ir apribojimai lieka galioti tokios kokios yra.

Susisiekimo forma

[]