Dėmesio ! šiuo metu paslaugas atliekame tik Panevėžio regione.

Paslaugos suteikimo politika

UŽSAKYMO PATEIKIMAS

 • Užsakymus galite pateikti per mūsų internetinę sistemą. Norėdami pateikti savo užsakymą, turite įdėti pasirinktas paslaugas į e- krepšelį ir sekti tolimesnes užsakymo instrukcijas mūsų Parduotuvėje. Prieš vykdydami atsiskaitymo žingsnį, Jūs galėsite patikrinti užsakymą ir ištaisyti klaidas. Mes išsiųsime jums užsakymo patvirtinimą, kuriame bus nurodytos jūsų užsakytos paslaugos.
 • Jūsų užsakymas yra jūsų pasiūlymas mums užsisakyti mūsų paslaugas ir jis taps šalims privaloma sutartimi tik tada, kai mes raštu patvirtinsime užsakymą. Užsakymas yra patvirtintas tuomet, kai mes išsiunčiame patvirtinimą el. paštu, net jei jūs atlikote mokėjimą iki užsakymo patvirtinimo. Kol negavome jūsų užsakymo ir jo nepatvirtinome (ką galime padaryti savo nuožiūra), privaloma sutartis tarp mūsų nėra sudaryta.
 • Mes galime savo nuožiūra atsisakyti priimti užsakymą:
  • kai negauname jūsų mokėjimo patvirtinimo;
  • jei Parduotuvėje buvo parodyta netiksli kaina ar netikslus paslaugos aprašymas; arba
  • jei neatitinkate privalomų reikalavimų nustatytų Taisyklėse;
  • jei negalime atlikti jūsų užsakytų paslaugų;
  • jei nevykdome paslaugų atlikimo jūsų nurodytoje vietovėje
 • Jei mes nepatvirtiname jūsų užsakymo, bet jūs atliekate išankstinį mokėjimą, mes grąžinsime jūsų mokėjimą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jūsų užsakymo. Mes neprivalome kaip kompensacijos mokėti jokios papildomos sumos.
 • Jūs privalote laikytis visų teisės aktų, taikomų jums užsakant paslaugas iš Parduotuvės.

APMOKĖJIMAS

 • Mokėti už paslaugas Parduotuvėje galima naudojantis bet kuriuo iš Parduotuvėje nurodytų būdų. Mokėjimas turi būti atliktas iš anksto iki paslaugos atlikimo. Jei jūsų apmokėjimas nebus sėkmingas, užsakymas nebus patvirtintas. Paslauga nebus atliekama iki kol mes gausime apmokėjimą už jas.
 • Prieš atliekant mokėjimą, jums bus parodyta išsami informacija, įskaitant atsiskaitymo sąlygas arba išsamią mokėjimo informaciją. Taip pat iki mokėjimo atlikimo galite pakeisti arba išimti paslaugas iš savo krepšelio. Spustelėjus „Mokėti“, ekrane bus rodoma mokėjimo informacija. Atlikus mokėjimą jus su mumis sieja pirkimo sutartis.
 • Mokėjimas laikomas baigtu, kai mes gauname galiojantį mokėjimą į savo sąskaitą. Jei užsakymo neapmokėsite per 2 dienas nuo užsakymo pateikimo, laikysime, kad Jūs apsigalvojote, ir atšauksime užsakymą.
 • Bet kokioms nuolaidoms ar nuolaidų kodams, kuriuos mes suteikiame jums, griežtai taikomos individualios sąlygos, įskaitant, be kita ko, galiojimo terminą ir didžiausią užsakymo vertę. Tam tikros paslaugos gali būti neįtrauktos į nuolaidų programas ir jūs negalėsite naudoti nuolaidų kodų tokiems produktams.
 • Nuolaidų kodai nėra perleidžiami ir nekeičiami į pinigus. Bet koks nuolaidos kodas, atsiųstas jums el. paštu ar bet kokiu kitu būdu, yra konfidencialus ir jūs neturite teisės juo dalintis su jokiu kitu asmeniu.
 • Mes pasiliekame teisę atmesti ar atšaukti bet kokius užsakymus, neatitinkančius šių Taisyklių, net jei būsite atlikę išankstinį mokėjimą (tokiu atveju grąžinsime visas jūsų už užsakymą sumokėtas sumas).

GRĄŽINIMO TEISĖ

 • Jei esate vartotojas, per 14 dienų galite atsisakyti nuotolinės prekybos sutarties, nenurodydami jokios priežasties. Teisė atšaukti pasibaigia praėjus 14 dienų nuo dienos, kai mes atlikome jūsų užsakytą paslaugą
 • Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite aiškiai pranešti mums apie savo sprendimą nutraukti šią sutartį el. paštu info@pilkapis.lt
 • Norint nepraleisti sutarties atsisakymo termino, jums pakanka išsiųsti savo pranešimą apie sutarties atsisakymą nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui.
 • Jums atsisakius sutarties, mes grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus.
 • Mes grąžinsime pinigus nedelsdami ir ne vėliau kaip:
  • Per 14 dienų po dienos, kai iš jūsų gausime visas jums suteiktas paslaugas, arba
  • Mes grąžinsime pinigus tuo pačiu būdu, kokiu jūs atlikote mokėjimą, nebent aiškiai susitartume kitaip; bet kokiu atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių už pinigų grąžinimą.

PRISTATYMAS

 • Visi užsakymai bus atlikti kaip nurodyta užsakymo metu. Mes turime teisę keisti paslaugos kainas, tačiau konkreti kaina jums visada bus parodyta prieš baigiant jūsų užsakymą.
 • Bet kuri atlikimo data ar laikotarpis laikomi tik orientaciniais.
 • Jei iš mūsų gautos paslaugos yra ne tos, kurias užsakėte, apie tai praneškite mums raštu iš karto, kai tai pastebėsite.
 • Paslaugos atlikimas laikomas įvykusiu, kai jūs gaunate atlikimo patvirtinimą.

Susisiekimo forma

[]